• Home
 • Vijesti
 • Natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji Labin u 2019. godini

Natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji Labin u 2019. godini

logo

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN ALDA NEGRIJA 11, 5222O LABIN GRADSKA GALERIJA LABIN

Labin, 4. svibnja 2017.

raspisuje
NATJEČAJ ZA IZLAGANJE U GRADSKOJ GALERIJI LABIN U 2019. GODINI

 

Odnosi se na zaprimanje zamolbi koje mogu dostaviti autori, grupe autora ili likovni kritičari/ kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.

Prijaviti se mogu samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performansi, kustoske koncepcije, interdisciplinarni projekti.

Rok prijave: 4. lipnja 2018.

Prijava treba sadržavati:

 • 1. detaljan opis programa
 • 2. vizualni materijal o izložbi / projektu (fotografije, crteži, skice, nacrti i sl.)
 • 3. životopis umjetnika i podatke o autorima (ukoliko se radi o zajedničkom projektu)
 • 4. opis prostornih potreba
 • 5. opis tehničkih potreba (video projektori, ozvučenje, postamenti i sl.)
 • 6. okvirni troškovnik realizacije programa

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:
Pučko otvoreno učilište Labin, Gradska galerija Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin, Hrvatska, s napomenom „GGL ZA NATJEČAJ 2019.“ ili mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijave razmatra Stručni umjetnički savjet Gradske galerije Labin, a rezultati će biti objavljeni na web stranicama Grada Labina, Pučkog otvorenog učilišta Labin, facebook stranici Gradske galerije Labin i poslani mailom svim prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

---

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN ALDA NEGRIJA 11, 5222O LABIN/ PUBLIC OPEN UNIVERSITY LABIN, 11 ALDO NEGRI STREET, LABIN 52220 GRADSKA GALERIJA LABIN / TOWN GALLERY OF LABIN

hereby announces its OPEN CALL FOR ARTISTS INTERESTED IN EXHIBITING AT THE TOWN GALLERY OF LABIN IN 2019

It refers to the submission of requests by artists, groups of artists or art critics/curators, who are invited to put forward suggestions of authorial conceptions.

The application can be made for solo and group exhibitions, workshops, actions, performances, curators’ conceptions and interdisciplinary projects.

The deadline to apply: June 4, 2018

Each application should contain:

 • 1. a detailed description of the project
 • 2. visual material about the exhibition or the project (photographs, drawings, sketches, drafts, etc.)
 • 3. the curriculum vitae of the artist and information about the authors (if it is a joint project)
 • 4. a description of space requirements
 • 5. a description of technical requirements (video projectors, sound equipment, display pedestals, etc.)
 • 6. an estimated budget plan for the realization of the program (budget worksheet form)

Applications can be sent to the address:
Pučko otvoreno učilište Labin, Gradska galerija Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin, Hrvatska - Croatia, with the specification „GGL ZA NATJEČAJ 2019“ or by email to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Gallery’s Art Committee will review all applications. The results of the open call will be published on the websites of the Town of Labin and the Public Open University of Labin, as well as on the Facebook page of the Town Gallery of Labin.

Notifications to all applicants will be sent via email after the Art Committeel has made its final decision.

Incomplete or late applications will not be considered.

Gradska galerija Labin / Town Gallery of Labin / Ulica 1. maja 5, Labin / Phone: + 385 52 852 123 / e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POU Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Demo

Ravnateljica

Daniela Mohorovic

Kontaktirajte nas!

Tel: +385 52 852 133

Save

Copyright © 2014 Pučko Otvoreno Učilište Labin. All Rights Reserved.

Lloyds design studio, web design, graphic design