• Home
  • Vijesti
  • Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Pučko otvoreno učilište traži 3 volontera

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Pučko otvoreno učilište traži 3 volontera

Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12., 120/12.), u cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ), Pučko otvoreno učilište Labin objavljuje Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to za sljedeća radna mjesta:

1) SURADNIK/SURADNICA ZA IZRADU I PROVEDBU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH I EU PROJEKATA
1 polaznik pravne ili ekonomske struke

Razina obrazovanja:
• Viša ili prvostupanjska
• Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vrsta zaposlenja:
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Prijave se podnose na adresu: Alda Negrija 11, 52 220 Labin najkasnije do
18.03.2015.

2) KUSTOS/KUSTOSICA U NARODNOM MUZEJU LABIN

2 polaznika

Razina obrazovanja:
• Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Obrazovnih programa:
Filozofski fakultet- povijest, povijest umjetnosti, arheologija ili etnologija
Akademija likovnih umjetnosti
Akademija primijenjenih umjetnosti

Prijave se podnose na adresu: Alda Negrija 11, 52 220 Labin najkasnije do
23.03.2015.


Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
- kratki životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (obična preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju/školovanju
- dokaz o radnom stažu odnosno da kandidat nema više od jedne godine radnog staža u zvanju za koje se je obrazovao (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (uvjerenje nadležnog suda) ne starijeg od šest mjeseci

POU Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Demo

Ravnateljica

Daniela Mohorovic

Kontaktirajte nas!

Tel: +385 52 852 133

Save

Copyright © 2014 Pučko Otvoreno Učilište Labin. All Rights Reserved.

Lloyds design studio, web design, graphic design