Upisi u programe obrazvanja odraslih

PRONAĐITE PROGRAM ZA SEBE !

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
Obavještava sugrađane da su u tijeku upisi za programe stjecanja niže stručne spreme, srednje stručne spreme, stručnog osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih:

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PROGRAMI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

OSTALI PROGRAMI

Nakon uspješno završenih programa stjecanja stručne spreme, osposobljavanja ili usavršavanja polaznici ovisno o programu dobivaju svjedodžbu, uvjerenje o osposobljenosti ili usavršavanju koji se upisuju u e-radnu knjižicu.

CIJENE PROGRAMA MOGU SE PODMIRITI OBROČNO KREDITNIM KARTICAMA.

Zainteresirani se mogu prijaviti na tel. 852-133 ili osobno u prostorijama POU Labin.
* za dodatne informacije posjetite našu web stranicu www.uciliste-labin.hr ili pošaljite upit na mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U tijeku su upisi u program srednjoškolskog obrazovanja i prekvalifikacije za zanimanje KOMERCIJALIST (IV. stupanj)

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN obavještava sugrađane da su u tijeku upisi za SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH ČETVRTOG STUPNJA, doškolovanje i prekvalifikaciju za zanimanje

KOMERCIJALIST

Program za stjecanje zanimanja komercijalista obuhvaća temeljna znanja za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

uvjeti upisa za prekvalifikaciju i doškolovanje

  • 1. Završena trogodišnja srednja škola
  • 2. Domovnica
  • 3. Rodni list

Polaznicima koji se upisuju u program prekvalifikacije priznaju se ranije stečene svjedodžbe, uz obvezu polaganja razlikovnih i dopunskih ispita. Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje Učilište. Program se izvodi konzultativno – instruktivnim oblikom nastave, kroz predavanja i praktične vježbe. Nastava je prilagođena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugim terminima, ovisno o mogućnostima polaznika.

Nakon uspješno završenog programa polaznicima se novostečena stručna sprema upisuje u e-radnu knjižicu.

Za upis u program i dodatne informacije slobodno se obratite u Učilište osobno ili na telefon 852 133

Otvoreno radno mjesto za KINOOPERATER/ICA - KUĆNI/A MAJSTOR/ICA

 Otvoreno radno mjesto: KINOOPERATER/ICA - KUĆNI/A MAJSTOR/ICA

 

Pučko otvoreno učilište Labin raspisuje natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta: KINOOPERATERA/KUĆNOG MAJSTORA (m/ž), 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno, rad na neodređeno vrijeme.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

• završena srednja škola,

• poznavanje kinoprojektora i rukovanja njime,

• 1 godina radnog iskustva u struci,

• položen tečaj za kotlovničara,

• probni rad 3 mjeseca

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Pučko Otvoreno Učilište Labin, Alda Negrija 11, 52 220 Labin u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijava na natječaj za kinooperatera/kućnog majstora, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno – ne otvaraj“.

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

- životopis,

- domovnicu,

- završnu svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

- potvrdu o stažu koju izdaje HZMO Dokumentaciju slati u presliku.

Nakon izbora, odnosno prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o izboru.

Rok za podnošenje prijava na natječaj: od 19.07.2018. do 03.08.2018.

Za dodatne informacije slobodno se obratite u Učilište na adresi Alda Negrija 11, na broj telefona 852-133 ili na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

U tijeku su upisi za srednjoškolsko obrazovanje odraslih četvrtog stupnja: doškolovanje i prekvalifikaciju za zanimanje KOMERCIJALIST/ICA

 

• Srednjoškolsko obrazovanje odraslih četvrtog stupnja: doškolovanje i prekvalifikacija za zanimanje komercijalist/ica

Program za stjecanje zanimanja komercijalista obuhvaća temeljna znanja za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Uvjeti za upis:

• Završena trogodišnja srednja škola

• Domovnica

• Rodni list

Polaznicima koji se upisuju u program prekvalifikacije priznaju se ranije stečene svjedodžbe, uz obvezu polaganja razlikovnih i dopunskih ispita. Razlikovne i dopunske ispite utvrđuje Učilište.

Program se izvodi konzultativno – instruktivnim oblikom nastave, kroz predavanja i praktične vježbe. Nastava je prilagođena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugim terminima, ovisno o mogućnostima polaznika.

Nakon uspješno završenog programa polaznicima se novostečena stručna sprema upisuje u e-radnu knjižicu .

Za upis u program i dodatne informacije slobodno se obratite u Učilište osobno na adresi Alda Negrija 11, na telefon 852 133 ili na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

More Articles...

POU Labin

Adresa: Alda Negrija 11

Demo

Ravnateljica

Daniela Mohorovic

Kontaktirajte nas!

Tel: +385 52 852 133

Save

Copyright © 2014 Pučko Otvoreno Učilište Labin. All Rights Reserved.

Lloyds design studio, web design, graphic design