O Nama

Pučko otvoreno učilište Labin je kulturna, obrazovna i informacijska javna ustanova čiji je osnivač Grad Labin. Učilište ima u svom sastavu tri podružnice i to Narodni muzej Labin, Gradsku galeriju Labin i Autoškolu te djelatnosti obrazovanja odraslih, kinoprikazivačku djelatnost i glazbeno – scensku djelatnost. Svaka podružnica daje svoj doprinos kulturnom, povijesnom i umjetničkom životu grada Labina i okolice.


Zaposleni: 15 djelatnika

 

Unutarnje ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo POU Labin čine sljedeće djelatnosti:
- zajednička služba – 2 i ½ zaposlenika
- muzejsko – izložbena djelatnost – 6 zaposlenih
- osposobljavanje kandidata za vozača – 5 zaposlenih
- obrazovanje odraslih – nema zaposlenih
- kinoprikazivačka djelatnost – 1 zaposlenik
- glazbeno – scenska djelatnost – nema zaposlenih

 

 

Vizija

Vizija POU Labin:
- aktivni čimbenik u razvoju grada Labina kao jedinstvenog multikulturalnog centra glazbeno – scenske, vizualne, likovne i filmske umjetnosti
- POU Labin kao aktivni čimbenik za rast i razvoj pojedinca i društva u cjelini kroz cjeloživotno učenje
- Autoškola Labin kao aktivni čimbenik u stvaranju kvalitetnog vozača

 

 

Misija

Misija POU Labin kao javne ustanove za obrazovanje, kulturu i informiranje je preko svojeg djelovanja afirmirati Labin kao mjesto kulturnih događanja i centra za cjeloživotno obrazovanje. Poštujući tradiciju grada Labina prema novim izazovima i kulturnim izričajima misija Pučkog otvorenog učilišta Labin je stvaranje novih vrijednosti na svim umjetničkim i kulturnim poljima te popularizacija kulturno – umjetničkog stvaralaštva u lokalnoj zajednici i šire kao i promicanje pozitivnih životnih stilova. Misija POU Labin je također i putem cjeloživotnih obrazovnih programa djelovati na podizanje općeg znanja u zajednici u aktualnim znanjima i vještinama kako bi se potpomogao opći napredak zajednice.

 

Prostori

Zgrada na adresi Alda Negrija 11
- uredi (3)
- učionica Autoškole za 20 polaznika
- Kino dvorana 400 sjedećih mjesta
 
Zgrada Narodnog muzeja na adresi Ulica 1. maja 6:
- uredi
- izložbeni prostori
- skladišni prostori
 

Zgrada Gradske galerije Labin na adresi Ulica 1. maja 5:
- uredi
- izložbeni prostori
- skladišni prostori

 Kontakt

Pučko Otvoreno Učilište Labin

Email : ravnateljica@uciliste-labin.hr

Tel : 052/852-133