MuzejNovosti

U Narodni muzej Labin vraćena amfora i više dijelova oplate rimskoga broda

Narodnom muzeju Labin vraćena je amfora i više dijelova oplate rimskoga broda (oplata i brončani klinovi), koji su otkriveni u Njemačkoj, a bili su predmet trgovanja. Amfora i ostaci rimske galije otkriveni su u Njemačkoj u sklopu policijske akcije potrage kulturnih dobara koji se nude na crnome tržištu. Kroz suradnju nadležnih službi u Njemačkoj, preko našega konzulata, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva kulture amfora i ostaci rimske galije vraćeni su u Narodni muzej, gdje su trajno pohranjeni u arheološkom depou.

Sukladno članku 5. Direktive 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (preinaka) (Službeni list EU L 159/1 od 28. svibnja 2014. godine), država članica izvješćuje zainteresirane države članice o pronalasku kulturnog predmeta na njihovu državnom području ako postoje osnovne sumnje da je nezakonito iznesen s državnog područja druge države članice.

U skladu s navedenom odredbom Direktive, Savezna Republika Njemačka je tijekom ožujka 2020. godine putem IMI sustava uputila notifikaciju svim državama članicama Europske unije, o slučaju u vezi s kulturnim predmetima koji su pronađeni na njezinom državnom području. Prilikom rada u IMI sustavu uočena je Notifikacija broj 111904 sa sljedećim podacima. Pronađena je amfora, postavljena na metalni stalak radi očuvanja, 59 brončanih čavala i držači uljnih lampi i uljna lampa. Izgledno je da se radi o dijelovima s rimske galije, a predmeti su izrazito oštećeni. Prema podacima iz notifikacije, predmeti su izronjeni iz Jadranskog mora kraj Rapca, iz potonulog drvenog broda. Predmeti su izronjeni kasnih šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća od strane njemačkih državljana koji su predmete prenijeli u Njemačku. Navedene predmete naslijedio je član obitelji koji ih je potom prodao preko eBaya. Njemačka policija primijetila je transakciju preko navedene platforme te je od kupaca zaplijenila predmete.

Područje oko Rapca (koje je navedeno kao lokacija s koje su predmeti nezakonito izronjeni) zaštićeno je kao podvodna arheološka zona i upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem RRI- 112. Na području koje se proteže od rta Prklog kod Rapca do Riječke luke (list 200 Hidrografskog instituta JRM) nalaze se sljedeće hidroarheološke zone koje su spomeničkog značaja:

1. Zona prilaznih voda uvali i pristaništu Rabac, a proteže se od rta sv. Jurja do rta sv. Andrije. Na tom području konstatirani su rimski arheološki nalazi rastresitog karaktera.

2. Zona prilaznih voda Plominskoj luci koja obuhvaća Plominski kanal. Na tom području nalaze se ostaci rimske luke Flanone s pristaništem koje su proteže pod morem.

Možda vas zanima i ovo

Back to top button