Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Labin.

 

EU PROJEKT
Rudnici baštine
Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
KODNI BROJ: UP.02.2.2.03.0042
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo turizma
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
NOSITELJ PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Labin, Alda Negrija 11, 52220 Labin
PARTNERI: Diopter – otvoreno učilište, udruga Istra Inspirit, Ugostiteljski obrt Bukaleta, KORAL d.o.o.
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA: Grad Labin, Pula
TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseci
PERIOD IMPLEMENTACIJE: 23.04.2019. – 23.04.2021.
PRORAČUN PROJEKTA: 1.388.793,40 kn

CILJEVI PROJEKTA: povećati zapošljivost ranjivih skupina na području grada Labina, grada Pule i šire okolice kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Kroz projekt izraditi će se program edukacije za kuhare tradicijske kuhinje i interpretatore kulturne baštine koji će se besplatno ponuditi nezaposlenim osobama mlađim od 25 godina, starijim od 54 godine i invalidima. Osim toga organizirati će se niz besplatnih radionica za poboljšanje andragoških vještina i povećanje kompetencija za rad s odraslim i ranjivim skupinama.
REZULTATI:
Razvijen i verificiran program za kuhare tradicijske kuhinje i interpretatore kulturne baštine
Održane radionice za poboljšanje andragoških vještina i povećanje kompetencija za rad sa odraslim i ranjivim skupinama
Za dodatne informacije o projektu „Rudnici baštine“ i prijave, molimo da nas kontaktirate na:
E – mail: ravnateljica@uciliste-labin.hr
Telefon: 052/852-133

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/operativni-program

Arhiva

  MORE SJEĆANJA – STOLJEĆE TRADICIJE

  FILMSKE RADIONICE “FILMAONA”

  PANEL RASPRAVA FILMAONA

  KRUG- Kultura, umjetnost i građani

  Strani jezici za nezaposlene osobe

  Projekt Krug

  Back to top button