Dokumenti

GODIŠNJI PLAN OBRAZOVANJA ODRASLIH 2023

Financijski Plan 2023 sa projekcijama 2024/2025

POU_obrazloženja uz financijski plan 2023

Program rada_2023

Financijski izvještaj_2023_POU Labin

Bilješke uz financijski godišnji izvještaj_2023_POU Labin

Plan nabave za 2023

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji

I izmjene i dopune Financijskog plana – web
I izmjene i dopune plana nabave za 2022

Financijski izvještaj-2021. – -POU Labin
POU Bilješke uz financijski godišnji izvještaj 01.01-31.12.2021.

POU-FINANCIJSKI PLAN 2022 s procjenom za 2023 i 2024 – III razina-UV
Druge izmjene i dopune plana proračuna za 2021. – UV

Godišnje izvješće 2021. – Pravo na pristup informacijama

2 ODLUKA – SLUZBENIK ZA ZASTITU OSOBNIH PODATAKA
3 Obrazac (službenik za inf ) – POU Labin
4 Zahtjev za pristup informacijama informacije – POU Labin
5 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – POU Labin
6 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – POU Labin
Financijski plan za 2019 s procjenom za 2020 i 2021
Godišnje izvješće 2018 – Pravo na pristup informacijama
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Obrazloženje plana za 2019 g s projekcijom za 2020 i 2021 g
Odluka osoba zadužena za informacije – POU
PLAN NABAVE 2019 1.STR
PLAN NABAVE 2019 2.STR

Druge izmjene i dopune Plana proračuna za 2019 godinu
Financijski izvještaji za razdoblje 01-06-2019
POU- polugodišnji izvještaj izvršenja proračuna

Financijski plan za 2020.godinu s projekcijama za 2021.i 2022.godinu
Druge izmjene financijskog plana za 2019.godinu
Preraspodjela financijskog plana za 2019.godinu

Obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8

Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2019

Plan nabave za 2020.godina

Obrazloženje plana za 2020 g s projekcijom za 2021 i 2022 g + tabela (k)
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019 godinu
Obrazloženje Izvršenja financijskog plana za 2019 godinu
Obrazloženje Izvršenja financijskog plana za 2019 s financijskim pokazateljima-POU Labin

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.03.2020.

Plan nabave za 2020.godina_I izmjene i dopune
I izmjene financijskog plana za 2020.godina-UV
Bilješke uz financijski polugodišnji izvještaj 30 06 2020
Polugodišnji izvještaj 1-6 mj 2020 za objavu na portalu POU

Financijski plan za 2021.godinu
Plan nabave za 2021.godina
Druge izmjene i dopune financijskog plana 2020.godine FINAL

POU Bilješke uz financijski izvještaj 01-12 2020
Financijski izvještaj za 2020.godinu
PROČIŠĆENI TEKST STATUTA Lara 2020

Back to top button