Dokumenti

Financijski izvještaj 1.1.2023. – 31.12.2023

Bilješke uz financijski godišnji izvještaj

GODIŠNJI PLAN OBRAZOVANJA ODRASLIH 2023

Financijski Plan 2023 sa projekcijama 2024/2025

Druge izmjene i dopune plana proračuna 2023

Prve izmjene i dopune plana proračuna 2023

POU_obrazloženja uz financijski plan 2023

Program rada_2023

Financijski izvještaj_2022_POU Labin

Bilješke uz financijski godišnji izvještaj_2022_POU Labin

Plan nabave za 2023   Registar ugovora 2023

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2017

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji

I izmjene i dopune Financijskog plana – web
I izmjene i dopune plana nabave za 2022

Financijski izvještaj-2021. – -POU Labin
POU Bilješke uz financijski godišnji izvještaj 01.01-31.12.2021.

POU-FINANCIJSKI PLAN 2022 s procjenom za 2023 i 2024 – III razina-UV
Druge izmjene i dopune plana proračuna za 2021. – UV

Godišnje izvješće 2021. – Pravo na pristup informacijama 

Godišnje izvješće – za 2022. 

Godišnje izvješće za 2023. – Pravo na pristup informacijama

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv

2 ODLUKA – SLUZBENIK ZA ZASTITU OSOBNIH PODATAKA
3 Obrazac (službenik za inf ) – POU Labin
4 Zahtjev za pristup informacijama informacije – POU Labin
5 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – POU Labin
6 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – POU Labin
Financijski plan za 2019 s procjenom za 2020 i 2021
Godišnje izvješće 2018 – Pravo na pristup informacijama
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Odluka osoba zadužena za informacije – POU

 

 

Back to top button