Gradska galerijaNatječaji

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

52220 LABIN, ALDA NEGRIJA 11

 

KLASA: 112-02/21-01/5

URBROJ: 2144-23-01-21-2

Labin, 18.06.2021.

 

Na temelju članka 47. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin donosi:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

I.

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa KLASA: 112-02/21-01/6 , URBROJ: 2144-23-01-21-2 od  07.05.2021.g. za radno mjesto  kustos za likovnu i izložbenu djelatnost u Narodnom muzeju pri Pučkom otvorenom učilištu Labin, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

II.

 

Odluka o poništenju natječaja dostavit će se svim prijavljenim kandidatima, a objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Pučkog otvorenog učilišta Labin.

 

III.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin:

 

Daniela Mohorović, prof.

 

Možda vas zanima i ovo

Back to top button