Mateo Gobo

  • NATJEČAJ ZA RAVNATELJA POU 2022

    Osim općih uvjeta propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski…

    Čitaj više »
Back to top button