Upis u autoškolu

 

Potrebni podaci

  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača
  • da ste državljanin RH ili da imate prijavljen boravak u RH
  • morate imati dobnu starost propisanu zakonom:

min. 14,5 godina za AM kategoriju
min. 15,5 godina za A1 kategoriju
min. 17,5 godina za A2 kategoriju
min. 23,5 godina za A kategoriju ili manje ako posjedujete A2 minimalno 2 godine
min. 17,5 godina za B kategoriju

NAPOMENA: liječničko uvjerenje se vadi prethodno izvađenom potvrdom o prošlosti bolesti kod vašeg doktora opće prakse.

Back to top button