Natječaji

Natječaj za prodaju vozila

Pučko otvoreno učilište Labin raspisuje javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila.

Čitav tekst natječaja dostupan je u nastavku:

 

ALDA NEGRIJA 11

52 220 LABIN

OIB 43833760619

 

KLASA: 406-06/22-01/1

URBROJ: 2144-23-01-22-1

LABIN, 17. lipanj 2022.

 

ALDA NEGRIJA 11

52 220 LABIN

OIB 43833760619

 

KLASA: 406-06/22-01/1

URBROJ: 2144-23-01-22-1

LABIN, 17. lipanj 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA LABIN

Na temelju Odluke Ravnateljice o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Labin, KLASA: 007-07/22-01/9, Ur.br.: 2144-23-01-22-1 od dana 17. lipnja 2022. godine raspisuje se


Javni natječaj  za prodaju rabljenih službenih vozila


I PREDMETI PRODAJE:

1.1. Tehnički podaci

Teretno vozilo

Marka, tip, model: Renault TB23 Trafic

Broj šasije: VF1TBX30506932661

Oblik karoserije: zatvoreni

Datum prve registracije: 06.05.1992.

Boja: bijela

Vrsta goriva: diesel

Snaga motora: 44kW

Radni obujam: 2068cm3

Dimenzije d/š/v (m): 4,94 / 1,90 / 2,44

Stanje kilometar brojila na dan

pregleda vozila 01.04.2022. (km): 144202

na dan prodaje 17.06.2022 (km): 144608

Dimenzije pneumatika, prednji: 185/75R14

Dimenzije pneumatika, stražnji: 185/75R14

Registracijska oznaka: PU 233-G, nije registriran

Vlasnik vozila: Pučko otvoreno učilište, Labin

Procijenjena vrijednost vozila na dan 1.04.2022. 8.865,03 Kn (bez PDV).

 

Motocikl Kawasaki z650

Marka, tip, model motocikla: Kawasaki Z650

Broj šasije: JKAER650HHDA39398

Oblik karoserije: klasični

Godina proizvodnje: 2020.

Datum prve registracije: 26.02.2020.

Boja: bijela

Vrsta goriva: benzin

Snaga motora: 50kW, Euro 4

Radni obujam: 649cm3

Dimenzije d/š/v (m): 2,05 / 0,77 / 1,08

Stanje kilometar brojila na dan

pregleda vozila 01.04.2022. (km): 1022

na dan prodaje 17.06.2022. (km): 1022

Dimenzije pneumatika, prednji: 120/70 ZR17

Dimenzije pneumatika, stražnji: 160/60 ZR17

Registracijska oznaka: PU 977-VT

Vlasnik vozila: Pučko otvoreno učilište, Labin

Procijenjena vrijednost vozila na dan 1.04.2022. 35.034,36  Kn (bez PDV).

 

Motocikl Kymco CK1

Marka, tip, model motocikla: Kymco CK1

Broj šasije: LC2A40000F1000603

Oblik karoserije: klasični

Godina proizvodnje: 2016.

Datum prve registracije: 30.11.2016.

Boja: bijela

Vrsta goriva: benzin

Snaga motora: 8kW

Radni obujam: 125cm3

Dimenzije d/š/v (m): 2,03 / 0,74 / 1,05

Stanje kilometar brojila na dan

pregleda vozila 01.04.2022. (km): 3358

na dan prodaje 17.06.2022. (km): 3358

Dimenzije pneumatika, prednji: 80/100-17

Dimenzije pneumatika, stražnji: 110/80-17

Registracijska oznaka: PU 564-SJ

Vlasnik vozila: Pučko otvoreno učilište, Labin 

Procijenjena vrijednost vozila na dan 1.04.2022. 8.208,68 Kn (bez PDV).II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti, koja se uplaćuje na IBAN račun Pučkog otvorenog učilišta Labin (Grad Labin) broj HR 45234000918222000000 pozivom na broj HR68 7757-OIB ponuditelja opis “jamčevina za vozila“.


Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

 

Iznosi jamčevine su sljedeći:

Renault Trafic 886,50 kn

Kawasaki z650 3.503,43 kn

Kymco CK1 820,86 kn.


Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.
Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća. 

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane, dužan je snositi kupac. Vozilo se može pregledati radnim danom od 07-15.00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 052/852-133.

Službenu procjenu vrijednosti vozila uz pripadajuće fotografije pronađite OVDJE.

III SADRŽAJ PONUDE

  • ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)
    • dokaz o plaćenoj jamčevini
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
  • ponuđena kupoprodajna cijena.

 

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 8 radnih dana od objave natječaja tj do 30. lipnja 2022. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Labin, Alde Negrija 11 52220, ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 15.00 sati.

 

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Pučkim otvorenim učilištem Labin u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

 


U Labinu, 17. lipnja 2022.

 

 

POU Labin

Renata Kiršić, ravnateljica

 

Možda vas zanima i ovo

Back to top button